PERSONEL SÖZLÜ MÜLAKAT DUYURUSU

SAVUR BELEDİYESİ

İşçi Statüsüne geçirilecek personellerin sınav isim listesi ilanı

 

   24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı KHK’ ya istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanarak 01.01.2018 tarih ve 30288 sayı ile Resmi Gazete’ de yayınlanan; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı KHK’ nın Geçici 23 ve 24’ üncü Maddelerinin Uygulanmasına Daire Usul ve Esaslar başlıklı Tebliğin 39. Maddesi gereği İşçi Statüsüne geçirilecek personellerin sınavı 19 Mart 2018 Pazartesi günü Saat 10.00’da Savur Belediyesi’nde yapılacaktır.

01 Ocak 2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğin 39. maddesinde geçen “Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvurusu Kabul Edilenler

Sıra No T.C.  Kimlik No Adı Soyadı Bağlı Olduğu Firma Adı Sınav Türü Sınav Tarihi
1 509******332 MURAT ORAL

ROZA SOSYAL HİZ.ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI

Sözlü Sınav 19.03.2018

 

2 522*****394 MEHMET SEVİM

ROZA SOSYAL HİZ.ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI

Sözlü Sınav 19.03.2018
3 426*****364 MEHMET EŞREF ÇALIŞIR

ROZA SOSYAL HİZ.ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI

Sözlü Sınav 19.03.2018
4 227*****064 MEHMET ÇELİK

ROZA SOSYAL HİZ.ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI

Sözlü Sınav 19.03.2018
5 544****984 CİHAN KAYA

ROZA SOSYAL HİZ.ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI

Sözlü Sınav 19.03.2018
6 240*****984 MEHMET ŞAH AKIN

ROZA SOSYAL HİZ.ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI

Sözlü Sınav 19.03.2018
7 460*****302 MEMET TÜRK

ROZA SOSYAL HİZ.ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI

Sözlü Sınav 19.03.2018