SINAV SONUÇ İLANI

Savur Belediyesi

İşçi Statüsüne geçirilecek personellere ait sınav sonuç ilanı

 

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı KHK’ ya istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanarak 01.01.2018 tarih ve 30288 sayı ile Resmi Gazete’ de yayınlanan; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı KHK’ nın Geçici 23 ve 24’ üncü Maddelerinin Uygulanmasına Daire Usul ve Esaslar başlıklı Tebliğin 39. Maddesi gereği Savur Belediyesi’nce 19.03.2018 tarihinde gerçekleştirilen Sözlü sınav sonuçları listesi açıklanmıştır.

01 Ocak 2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğin 40. Maddesi gereği Valilikler bünyesinde oluşturulan sınav itiraz komisyonuna sınavlarda başarılı olamayanlar, sonuçların idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilanı tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler. İdarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilen sınav sonuçları tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.

696 KHK GEREGİ SINAVDA BAŞARILI OLANLARIN LİSTESİ

S. NO T.C. KİMLİK NO ADI VE SOYADI BAĞLI OLDUĞU FİRMA ADI  SONUÇ

 

1 509****332 MURAT ORAL Roza Sos.Hiz. *****. Tic.Ldt. Şti. BAŞARILI
2 522*****394 MEHMET SEVİM Roza Sos.Hiz. *****. Tic.Ldt. Şti. BAŞARILI
3 426*****364 MEHMET EŞREF ÇALIŞIR Roza Sos.Hiz. *****. Tic.Ldt. Şti. BAŞARILI
4 227*****064 MEHMET ÇELİK Roza Sos.Hiz. *****. Tic.Ldt. Şti. BAŞARILI
5 544****984 CİHAN KAYA Roza Sos.Hiz. *****. Tic.Ldt. Şti. BAŞARILI
6 240*****984 MEHMET ŞAH AKIN Roza Sos.Hiz. *****. Tic.Ldt. Şti. BAŞARILI
7 460*****302 MEMET TÜRK Roza Sos.Hiz. *****. Tic.Ldt. Şti. BAŞARILI